Alltid låga priser & Fri Frakt på hela sortimentet!

Lyftbord

Vi erbjuder finansieringslösningar med ett upplägg som passar just dig, för förslag kontakta säljare.

Hitta din produkt här

Visar alla 44 resultat

Lyftbord optimerar arbetsflöden och förbättrar ergonomin.

Inom lager och industri ställs höga krav på effektivitet vilket innebär att rätt utrustning blir avgörande för att optimera arbetsprocesser och minimera belastningsskador.

Ett lyftbord är en elektrisk, manuell eller hydraulisk plattform som tillåter vertikal förflyttning av laster vilket möjliggör anpassning till optimal arbetshöjd och därmed förbättrad arbetsställning. Användningsområdena sträcker sig från produktionslinjer till lagerhantering och underlättar hantering av tunga objekt.

Underlätta tunga lyft med lyftbord & saxbord

Våra robusta lyftbord och saxbord är ergonomiskt utformade för att underlätta tunga lyft och förbättra säkerheten. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av lyftbord som kan anpassas efter dina specifika behov.

Våra lyftbord finns i olika utföranden och har funktioner som justerbar höjd och extra stabil konstruktion. Vi erbjuder även smidiga lyftbord med hjul för enkel förflyttning.

Utöver vårt befintliga sortiment kan vi skapa specialanpassade lyftbord som passar perfekt i din arbetsmiljö.

Specialanpassade lyftbord efter era behov

Vi erbjuder skräddarsydda lyftbord som anpassas efter era specifika mått och krav. Vårt erfarna team av tekniker och ingenjörer hjälper dig att hitta det perfekta lyftbordet för att optimera arbetsflödet och säkerställa smidiga lyftprocesser.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller för att få hjälp med att ta fram rätt lösning för era behov.

Lyftbord för olika verksamheter

Våra lyftbord används inom många olika branscher och verksamheter, bland annat:

 • Industri
 • Lager
 • Förpackningsanläggningar
 • Verkstäder

Lyftbordets grundläggande funktioner

Lyftbord konstrueras för att hantera varierande typer av laster, där kapacitet och mått kan anpassas efter specifika behov. Bordet erbjuder säker och effektiv höjning och sänkning vilket minskar risken för arbetsrelaterade skador.

Dess mångsidiga användningsområden innefattar lastdämpning, arbetsstationanpassning och förbättrad logistikeffektivitet – en viktig tillgång för lager och industriella miljöer.

Olika modeller av lyftbord

Lyftbord utgör en viktig del av materialhantering. Genom att erbjuda en mekanisk eller elektrisk lyftfunktion kan denna typ av bord minska fysisk ansträngning och därigenom öka produktiviteten och minska risker för arbetsskador.

Det finns en mängd olika modeller av lyftbord där de enklaste utgör stationära plattformar med manuell manövrering. För mer komplexa behov finns skräddarsydda lösningar som kan inkludera tilt- och roteringsfunktioner, vilka ytterligare anpassar arbetsområdet till specifik arbetsuppgift. Dessa modifikationer ger en förbättrad användarupplevelse och en optimerad arbetsprocess.

Mobila lyftbord

Om man behöver kunna justera arbetsytan på olika platser inom en anläggning är ett mobilt lyftbord en perfekt lösning.

Lågprofilsmodeller

Maskinexpertens lågbyggda lyftbord är en perfekt lösning för enkel och smidig hantering av tunga lyft. Med sin praktiska och robusta konstruktion behöver lyftbordet inte monteras i en grop vilket sparar tid och arbetskraft.

Våra lågprofilslyftbord underlättar det dagliga arbetet och skonar ryggen från tunga lyft. De är utrustade med uppkörningsramp och klämskyddsram för ökad säkerhet. Dessutom har de ett fristående aggregat och kontroll för enkel hantering.

Maskinexpertens lågbyggda lyftbord kombinerar enkelhet, säkerhet och ergonomi för att effektivisera arbetsflödet och minska risken för skador.

Höjdsaxbord

Våra höjdsaxbord är utvecklade för att hantera krävande lyftbehov. De är stabila och pålitliga, klarar tunga lyft och når imponerande höjder på upp till 4,2 meter. Perfekta för företag med höga lagerlokaler eller stora industrilokaler.

Våra lyftbord är robusta, säkra och utrustade med avancerade säkerhetsfunktioner, bland annat:

✔️ Säkerhetsbrytare

✔️ Överbelastningsskydd

✔️ Nödstoppsmekanismer

Förbättra effektiviteten och säkerheten i ditt arbetsflöde med våra höjdsaxbord.

Längdsaxar

Våra längdsaxar är specialdesignade för säker och effektiv hantering av långt gods. De klarar av tunga material som skivor och plankor. Våra längdsaxar uppfyller högsta kvalitetsstandarder och säkerhetskrav enligt EN1570-1. Med en viktbelastning på upp till 4000 kg kan du hantera även de tyngsta lasterna.

Justerbara höjder och ergonomiska handtag förbättrar användarupplevelsen och säkerheten.

Oavsett om du arbetar inom byggindustrin eller transportsektorn förenklar våra längdsaxar arbetsprocessen och skapar en säker arbetsmiljö.

Mått

Måttet på ett lyftbord är avgörande för att säkerställa kompatibilitet och effektivitet i industriella miljöer.

Variationer i storlek möjliggör anpassning till specifika behov och arbetsplatser.

Den rätta dimensionen säkerställer att lyftbordet kan hantera förväntade laster utan kompromisser med säkerhet eller funktion.

Elektriska, manuella eller hydrauliska

Lyftbord kommer i olika utföranden där drivtypen är av stor betydelse för dess användningsområde och funktionalitet.

 • Elektriska lyftbord är utrustade med elektriska motorer som garanterar en smidig och jämn hissning.
 • Manuella lyftbord kräver fysisk ansträngning, ofta via en fotpump eller handvev, vilket kan vara arbetskrävande.
 • Hydrauliska lyftbord använder hydraulik för att skapa kraften som behövs för att höja och sänka bordet, vilket erbjuder robusthet och kraftfullhet.

Användningsområden för lyftbord

Lyftbord är avsedda att underlätta lyft och hantering av material vid produktionslinjer, montagesektioner eller i lagermiljöer. Bordets förmåga att justera höjden bidrar till att minska den fysiska belastningen vilket minskar risken för arbetsskador samtidigt som det effektiviserar arbetsflödet.

Industriella tillämpningar

Lyftbord är oumbärliga inom industrin för att säkerställa en flexibel och effektiv arbetsmiljö. De används för olika uppgifter, bland annat:

 1. Hantering av tung last: Lyftbord underlättar säkra och ergonomiska lyft av tunga industrikomponenter.
 2. Materialhantering vid produktionslinjer: De optimerar arbetsflödena genom att anpassa höjden för olika arbetsstationer och produktionsprocesser.
 3. Lastning och lossning av gods: Används för att jämna ut höjdskillnader mellan transportfordon och lastkaj vilket underlättar logistikflödet.
 4. Underhåll och reparation: Erbjuder en optimal arbetsställning vid service och underhåll av maskiner och utrustning.

Lager och logistik

I lager- och logistikverksamheter bidrar lyftbord till flexibilitet och effektivitet. Genom att använda lyftbord kan man snabbt och enkelt justera arbetshöjden för olika arbetsmoment vilket ger en anpassad och smidig hantering av varor och material. Denna flexibilitet bidrar till att optimera arbetsflödet och minska tidsåtgången för lastning och lossning av gods.

Lyftbordet är en viktig del inom materialhantering. Det underlättar arbetet vid packstationer och i monteringsprocesser där arbetshöjden kan varieras för att matcha det specifika arbetsmomentet.

Fördelar med ett lyftbord

Lyftbord ökar produktiviteten genom att minska den tid som krävs för lastning och lossning vilket optimerar arbetsflödet.

Andra fördelar är förbättrad ergonomi på arbetsplatsen. Genom att man kan justera höjd och vinkel kan lyftbordet anpassas efter det specifika arbetsmomentet vilket minskar risken för arbetsrelaterade skador.

Lyftbord bidrar dessutom till en säkrare arbetsplats. Den stabila konstruktionen och förmågan att hantera både tunga och skrymmande objekt minimerar risken för personskador och skador på godset. Ett lyftbord kan minska risken för olyckor och därmed främja en tryggare arbetsmiljö.

Lyftbord kan användas inom en mängd olika applikationer och processer. De finns i olika utföranden för olika branscher och kan även skräddarsys för specifika arbetsuppgifter. Denna flexibilitet gör att de kan integreras i de flesta verksamheterna.

Säkerhetsaspekter vid användning

Vid hantering av lyftbord är det viktigt personalen känner till vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Användarna bör få en genomgång i hur lyftbordet fungerar, inklusive korrekt lastning, drift och underhåll.

Det är även viktigt att alltid följa tillverkarens rekommendationer och belastningsgränser för att undvika överbelastning och därmed risk för olyckor.

För att ytterligare öka säkerheten bör lyftbord utrustas med relevanta säkerhetsanordningar som exempelvis klämskydd och nödstopp. I arbetsmiljöer där lyftbord används bör det finnas tydliga rutiner för områdessäkring för att säkerställa att alla närvarande är medvetna om riskerna.

Underhåll och kontroller

Systematiskt underhåll är grundläggande för lyftbordets tillförlitlighet och livslängd. Kontinuerliga inspektioner minskar risken för driftstopp och kostsamma reparationer. Regelbundet och förebyggande underhåll bör dokumenteras för spårbarhet och kvalitetssäkring.

Hur frekvent underhåll och kontroller behöver göras varierar beroende på hur mycket lyftbordet används och arbetsmiljöns förhållanden. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommenderade serviceintervall.

Ergonomi

Ergonomi är en av de viktigaste aspekterna av ett lyftbord.

Ergonomiskt utformade lyftbord ger möjlighet att justera arbetshöjden individuellt för varje person och arbetsuppgift. Anpassningen minskar fysisk påfrestning och risken för arbetsskador vilket bidrar till en hållbar arbetsmiljö och högre produktivitet.

En välplanerad arbetsplats med rätt lyftbord minskar risken för arbetsskador.

Med lyftbord kan man säkerställa att arbetet inte bara är effektivt utan också utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt. När man arbetar ergonomiskt leder detta i förlängningen till mindre sjukfrånvaro och ökad lönsamhet.

Minskad risk för arbetsskador

Lyftborden minskar behovet av att manuellt hantera tunga laster, vilket bidrar till minskad risk för arbetsskador.

Vid hantering av skrymmande eller tunga laster, där risken för felaktiga lyft är särskilt stor, är lyftbordet ett viktigt verktyg. Borden möjliggör en säker förflyttning av godset till en ergonomiskt lämplig höjd för vidare hantering eller transport vilket minimerar belastning och risken för skador.

+46 (0)300 - 286 88

Vår kundtjänst har öppet 07.00 - 17.00, Måndag - Fredag

info@maskinexperten.com

Du kan självklart skicka epost till oss, vi svarar alltid inom 24h

Finansieringsalternativ:

Avbetalning:
Avbetalning, eller delbetalning som det också kallas, är en form av kreditköp där du köper en vara och betalar för den i efterhand. Det är vanligt att betalningen delas upp i flera delbetalningar under en viss period. Hur avbetalningen delas upp avtalas vid köpet eller när du får första fakturan. Maskinexperten erbjuder avbetalning på servicearbeten , reservdelar & på alla våra produkter så att ni alltid kan få den hjälp som behövs.

Leasing:

Vad är finansiell leasing
Finansiell leasing är det vanligast förekommande sättet att leasa i Sverige. Denna typ av leasing innebär att personen som leasar en produkt betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men är ansvarig för produkten under leasingperioden. Det betyder att personen som hyr betalar själv för exempelvis underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer.
Finansiell leasing innebär även att köparen binder upp sig till att köpa produkten eller hitta en annan köpare efter att leasingperioden har förlöpt. Finansiell leasing kan därmed ses som ett köp, men där själva köpet förfaller efter att avbetalningen har gjorts. På detta sätt kan momsen också delas upp över en längre period, till skillnad från ett traditionellt köp.

Hur beräknas restvärdet?
Restvärdet bestäms utifrån en rad olika parametrar och det kan vara svårt att själv uppskatta produktens värdeminskning de kommande åren. När man ska bestämma restvärdet tar man bland annat hänsyn till hur samma produkt brukar värderas efter ett visst antal år, antal använda timmar samt skick.

Vilka fördelar finns med leasing?
Det finns flera fördelar med leasing. Leasing är ett enkelt sätt för företag att anskaffa utrustning utan att binda upp kapital. Kapitalet kan istället användas till andra investeringar. Leasingavgiften är även skattemässtigt avdragsgill och dras som kostnad.

Kategorier

Min varukorg ( 0 )
Din varukorg är tom